Rezultaty świadczonej na rzecz pacjentów opieki medycznej, podobnie jak ich bezpieczeństwo, są dla nas kwestiami najwyższej wagi.

Opracowaliśmy model opieki, w ramach którego największy nacisk kładzie się na te właśnie czynniki. Całość naszej pracy wykonywana jest zgodnie z rygorystycznymi standardami i ewoluuje wraz z postępami w zakresie opieki nefrologicznej oraz technologii, z których znaczną część osiągamy we własnym zakresie.

Podejście Diaverum do opieki nad pacjentami dializowanymi bazuje na pięciu kluczowych aspektach:

  • standardach praktyki klinicznej, wytycznych i procedurach zapewniających wysoką jakość opieki i bezpieczeństwo
  • standardach medycznych: kompleksowym podejściu do terapii, w ramach których wyniki zostają zoptymalizowane, dzięki świadczeniu najbardziej efektywnej opieki
  • pomiarach rezultatów: ciągłym monitorowaniu wyników medycznych
  • edukacji pacjentów i personelu: zarówno w formie wirtualnej, jak i rzeczywistej
  • badaniach naukowych: bazujących na tym, co jest najważniejsze dla pacjenta

Podejście to nie jest statyczne: nieustannie doskonalimy stosowane przez nas wytyczne i procedury, ucząc się od pacjentów i personelu poprzez badania, regularne audyty oraz spełnianie wymogów określanych przez krajowe wymagania prawne. Nasza praktyka kliniczna jest oparta na dowodach, połączona z szeregiem zróżnicowanych metod kształcenia i realizowanych za pośrednictwem dedykowanej temu celowi platformy d.ACADEMY.

Przejrzystość stanowi podstawę naszej pracy. W ramach stosowanego przez nas systemu Oceny indywidualnych wyników medycznych (IPPS) wykonywane są pomiary osiąganych wyników leczenia na poziomie każdej stacji dializ, które to następnie porównywane są z wynikami innych ośrodków na całym świecie.

Otaczamy naszych pacjentów opieką, opierając się na stale rozwijającej się technologii – w tym na zastrzeżonym oprogramowaniu, jakim jest System Zarządzania Informacją Medyczną (d.CARE), System Monitorujący Hemodializę (TGS), System Algorytmów Farmaceutycznych (PGS) oraz nasza wirtualna platforma edukacyjna d.ACADEMY -  dowiedz się więcej.

Te cyfrowe narzędzia pozwalają nam ujednolicić świadczoną opiekę, a tym samym zwiększać poziom bezpieczeństwa pacjentów i poprawiać wyniki leczenia – przy jednoczesnym doskonaleniu zarządzania naszą pracą.

 

Podziel się swoją opinią!

Dokładamy wszelkich starań, aby poprawić Twoje doświadczenia z Diaverum

Za pośrednictwem portalu Moje Doświadczenie z Diaverum możesz przesłać nam opinię dotyczącą dowolnego z nich, na które chciałbyś zwrócić naszą uwagę. Jeżeli chcesz, możesz to zrobić także anonimowo.

Podziel się swoją opinią przez portal Moje Doświadczenie z Diaverum