Zapewniając opiekę nefrologiczną, która poprawia jakość życia, staramy się realizować nasze zobowiązania wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego, zawsze skupiając się na potrzebach i oczekiwaniach naszych pacjentów.

Odpowiedzialność społeczna - CSR

Pragniemy doskonalić dostęp do wysokiej jakości opieki nefrologicznej, którą świadczymy wykazując się kompetencjami, pasją i inspiracją.

Nasze zaangażowanie na rzecz pacjentów  

Pacjenci z PChN ze względu na specyfikę choroby mają złożone potrzeby i inne schorzenia, takie jak cukrzyca i choroby układu krążenia. Spędzając regularnie czas w naszych ośrodkach dializ, mogą częściej spotykać się z personelem medycznym, niż z członkami własnej rodziny, czy ze znajomymi. Zdajemy sobie sprawę, że wymogi terapii mogą przyczyniać się do zmniejszenia intensywności interakcji społecznych, dlatego staramy się uczynić ten bardzo ważny aspekt życia naszych pacjentów na tyle przyjemnym, na ile to możliwe, kładąc nacisk na empatię i ludzkie podejście.

Wszystkich naszych pacjentów, jeśli czują się na siłach, zachęcamy do udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących leczenia. Staramy się współpracować, by każdy pacjent mógł nauczyć się, jak realizować określone aspekty terapii. Stosując takie podejście poprawiamy wyniki leczenia, obniżamy śmiertelność i zmniejszamy liczbę dni hospitalizacji. Wszystko to może pomóc zmniejszyć obciążenie służby zdrowia, a w efekcie umożliwić dostęp do pomocy innym osobom, które jej potrzebują.

Nasze zaangażowanie w krajach rozwijających się i na nowych rynkach

W wielu krajach rozwijających się pacjenci z przewlekłą chorobą nerek nie mają dostępu do skutecznego leczenia. Chcemy zapewnić wysokiej jakości opiekę nefrologiczną pacjentom mieszkającym w krajach, w których nie jest ona obecnie dostępna. Nasz rygorystyczny proces wejścia na nowy rynek zapewnia, że ​​działamy tylko tam, gdzie możemy być pewni, że nasze standardy mogą być utrzymane w oparciu o lokalne procedury. Współpracujemy z lokalnymi władzami ds. zdrowia nad opracowaniem krajowych strategii nefrologicznych, umożliwiających stosowanie nowych modeli opieki.

Rozpoczynając działalność w nowym kraju lub nabywając nową placówkę zdajemy sobie sprawę, że musimy wprowadzić najwyższe standardy opieki w celu poprawy wyników leczenia. Aby upewnić się, że spełniamy własne standardy, przeprowadzamy audyty poprzedzające integrację, oceniamy osiągnięte wyniki po pierwszych 100 dniach, a następnie ponownie po roku. Konsekwentnie obserwujemy poprawę standardów opieki i doświadczeń pacjentów w naszych ośrodkach.

Dzięki takiemu podejściu promujemy innowacyjność w zakresie opieki, a rozwój nowych technologii może znacząco poprawić wyniki leczenia i przekształcić naszą branżę. Zrewolucjonizowaliśmy działalność ośrodków, automatyzując gromadzenie danych i minimalizując błędy ludzkie w raportowaniu, poprawiając standaryzację, zapewniając bezpieczeństwo pacjentów i zmniejszając wpływ na środowisko. Wszystko to budzi w nas przekonanie, że nasz „program cyfrowego bliźniaka” zmieni dostęp do opieki i ostatecznie pozwoli naszym specjalistom zapewniać podstawową dializoterapię na odległość. Nasza wizja to świat, w którym wykwalifikowany nefrolog z siedzibą w Szwecji lub Portugalii, może pomóc personelowi pielęgniarskiemu świadczącemu opiekę w Afryce Środkowej.

Oszczędności wody i energii

Czysta woda ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa dializoterapii, dlatego też nieustannie poszukujemy nowych sposobów zmniejszania naszego wpływu na środowisko, bez naruszania naszych standardów lub narażania pacjentów na ryzyko. Aktywnie współpracujemy z producentami aparatów do dializ nad zmniejszeniem zapotrzebowania na wodę i energię elektryczną oraz nad standaryzacją budowy ośrodków dializ, zapewniającą jak najmniejsze zużycie wody.

Nieustannie poddajemy nasze cele związane z poszanowaniem równowagi ekologicznej ponownej ocenie. We wszystkim co robimy, jedno zagadnienie wysuwa się na pierwszy plan: troska. Najważniejszy element naszej pracy stanowi troska o pacjentów, społeczeństwo i środowisko naturalne. 

Więcej informaci na stronie Diaverum Global

Usługodawca o zasięgu globalnym
Nowe technologie
Model opieki