Zapewnienie światowej klasy opieki nefrologicznej każdemu z naszych pacjentów, w każdym z naszych ośrodków jest możliwe dzięki profesjonalizmowi i kompetencjom zespołu, któremu zależy na pacjentach i który chce tworzyć nową jakość.

Sieć naszych ośrodków zapewnia możliwość rozwoju osobistego i budowanie międzynarodowej ścieżki kariery. Stanowimy zespół ludzi z bogatym i różnorodnym doświadczeniem zawodowym. Poszukujemy utalentowanych pracowników opieki medycznej, ale jesteśmy też otwarci na współpracę ze specjalistami innych branż, którzy chcą dołączyć do naszego zespołu.

Zespół pielęgniarski

Pielęgniarki i pielęgniarze stanowią większość naszych pracowników. To oni budują bezpośrednie i trwałe relacje z naszymi pacjentami, każdego dnia poprawiając jakość ich życia. Nasze zespoły pielęgniarskie, to eksperci w dziedzinie opieki nefrologicznej. Aktywnie uczestniczą w  programach Diaverum, promujących rozwój osobisty i wymianę doświadczeń.

Zespół lekarski

Lekarze są naszymi ekspertami w zakresie terapii nerkozastępczej.  Zapewniają, że przestrzegamy standardów opieki nefrologicznej najwyższej jakości, jednocześnie nadzorując programy badawczo-naukowe, skierowane do naszych pacjentów. Nasi lekarze mają dostęp do najnowszej wiedzy, dzięki autorskiemu  programowi edukacyjnemu Diaverum, w ramach którego mogą dzielić się swoim doświadczeniem i uczyć od siebie nawzajem. Wspólnie dbają o to, byśmy byli najlepsi w tym, co robimy oraz byśmy dzielili się posiadaną przez nas wiedzą na szczeblu międzynarodowym.

Personel wspierający

Nasze zespoły lekarskie i pielęgniarskie wspierane są przez pozostały personel ośrodka dializ. Ten nieoceniony zespół pracowników administracyjnych, techników i salowych dba o funkcjonowanie naszych ośrodków zgodnie z najwyższymi standardami i zapewnia wsparcie w świadczeniu pozostałych usług, w zakresie opieki nad pacjentem.

 

Zawód i powołanie

Siostra Barbara opiekuje się pacjentami leczonymi dializą otrzewnową w ośrodku dializ Diaverum Warszawa Chocimska

Czytaj więcej