Nie każdy chory kwalifikuje się do przeszczepienia nerki.

Ta forma terapii zapewnia pacjentowi lepszą jakość życia, wolną od regularnie wykonywanych zabiegów dializy.

image0ryv.png

Osoba, u której stwierdzono schyłkową niewydolność nerek w przebiegu cukrzycy typu 1 może być poddana równoczesnemu przeszczepowi nerki i trzustki, skutkującemu, między innymi, wyleczenie z cukrzycy. Przeszczepienie pacjentowi obu narządów może być wykonane dopiero po uprzedniej, szczegółowej ocenie stanu zdrowia chorego, przeprowadzonej przez lekarza. Postępowanie to umożliwia bezpieczne zakwalifikowanie pacjenta do tego rodzaju zabiegu.

Czy przeszczepienie nerki jest dla mnie odpowiednią metodą leczenia?

Przeszczepienie nerki nie jest metodą oferowaną każdemu pacjentowi ze schyłkową niewydolnością nerek. U wielu bowiem osób z trwałym uszkodzeniem nerek choroby współistniejące stanowią przeciwskazanie do przeszczepienia nerki. Te procesy chorobowe, stanowią ryzyko wystąpienia szeregu powikłań, dotyczących zarówno życia i zdrowia pacjenta jak i funkcjonowania nerki przeszczepionej. By uzyskać długoterminowy okres funkcjonowania przeszczepu nerki konieczny jest jak najlepszy dobór przeszczepionego narządu pod względem immunologicznym (zapewnienie zgodności antygenów między dawcą nerki a jego biorcą). Należy podkreślić, że najlepsze wyniki pod względem utrzymania funkcji nerki przeszczepionej osiąga się przy przeszczepieniu nerki, pobranej od żyjącego dawcy, który jest z pacjentem spokrewniony.

Podobnie jak w przypadku większości procedur medycznych przeszczepienie wiąże się z pewnym ryzykiem. W związku z tym przed kwalifikacją do zabiegu u pacjenta przeprowadzona jest szczegółowa ocena stanu zdrowia, umożliwiająca wykluczenie przeciwskazań bezwzględnych lub względnych. Są to liczne badania biochemiczne, obrazowe jak i badania dotyczące układu immunologicznego (odpornościowego).

W przypadku braku jakichkolwiek przeciwskazań pacjent jest kwalifikowany do przeszczepienia. Otrzymuje on również do zespołu medycznego wszystkie niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania z nerką przeszczepioną. Pomocna w zdobyciu odpowiedniej wiedzy i uzyskania zgody pacjenta na przeszczep może być także jego rozmowa z osobą, która żyje z nerką przeszczepioną.

Pacjent, który znajduje się na liście oczekujących na przeszczepienie, musi stale przestrzegać ścisłych zaleceń dotyczących diety, przyjmowania leków i zdrowego trybu życia.

Czy będzie dla mnie dostępna nerka?

Nerki do przeszczepienia mogą pochodzić od osób, które zmarły, lub od żyjących dawców, którzy są z pacjentem spokrewnieni, lub od osób niespokrewnionych, takich jak partnerzy lub przyjaciele. W niektórych krajach nerki mogą też pochodzić od nieznanych dawców, którzy chcą przekazać narząd, jako dar – altruistycznie.

Niestety – liczba narządów dostępnych do przeszczepienia jest niewystarczająca. Być może zanim dojdzie do przeszczepienia, trzeba będzie czekać przez kilka miesięcy, a nawet lat. Zespół medyczny udziela pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji na temat obowiązujących przepisów dotyczących procedury przeszczepiania, jak i krajowej listy biorców przeszczepu.

Czy przeszczepienie to poważna operacja?

Tak, przeszczepienie to poważny zabieg chirurgiczny. Pacjent po operacji przeszczepienia nerki pozostaje w szpitalu co najmniej 2 tygodnie. Od chwili otrzymania nerki chory będzie musiał przyjmować nieprzerwanie leki immunosupresyjne, które zapobiegają procesowi odrzucania  przeszczepionego narządu. Pacjent podlegać będzie również ścisłej kontroli ambulatoryjnej, przeprowadzanej przez zespół transplantologów. W ramach regularnych wizyt wykonywane będą badania, oceniające zarówno czynność przeszczepionego narządu jak i stan ogólny pacjenta.

kidney-transplant-dancing.jpg

 

Powiązane historie

Hemodializa
Hemodializa usuwa toksyczne substancje, które nagromadziły się we krwi w wyniku niewydolności nerek
Dializy wakacyjne d.HOLIDAY
Chcemy, abyś mógł cieszyć się pełnią życia – także w podróży
Poradnia Nefrologiczna
Zapewnienie pacjentom skutecznej diagnostyki i leczenia