Diaverum jest jednym z największych na świecie dostawców opieki nefrologicznej,  oferującym usługi dializoterapii, transplantacji i opieki nad pacjentami, działającym w ponad 24 krajach.

Wszystkie aktualności