Diaverum LOGO.png
Księga Jakości

Data wydania:
05.11.2021

Wydanie: X

Strona: 5

Diaverum Sustainability.jpg

Polityka jakości i środowskowa Daiverum Polska Sp. z o .o.

 

2.3. Polityka Jakości i Środowiskowa

Ideą przyświecającą firmie Diaverum jest osiągnięcie pozycji najchętniej wybieranego partnera na rynku usług nefrologicznych, w dziedzinie specjalistycznej opieki medycznej oraz zarządzania zakładami leczniczymi.

Nasza wizja brzmi: dzięki wszechstronnej wiedzy i zaangażowaniu w nieustający rozwój, świadczymy najlepsze usługi nefrolo-giczne w branży - gwarantujemy doskonałe wyniki leczenia, zapewniamy pacjentowi taktowną, spersonalizowaną opiekę i wsparcie, a działanie naszych ośrodków jest wzorcowo zorganizowane.

Naszym głównym celem jest osiąganie najwyższych wyników leczenia. Nigdy jednak nie zapominamy o emocjonalnych i psychologicznych potrzebach naszych pacjentów i ich rodzin. Pamiętamy również o konieczności ograniczania naszego wpływu na środowisko naturalne. Dzięki ciągłemu doskonaleniu systemu zarządzania jakością i środowiskowego, wiemy, jakie mamy osiągnięcia, dokąd zmierzamy i jaką drogą zamierzamy tam dotrzeć.

Wyróżnia nas:
  • połączenie profesjonalizmu i troski, czyli nie tylko oferowanie specjalistycznej opieki medycznej, ale prawdziwie ludzkie kontakty zarówno z pacjentami, jak i z współpracownikami,
  • szczególne podejście Diaverum do pacjenta, które powstało nie tylko z wiedzy, ale również z otwartości na problemy drugiego człowieka, z troski, ze zrozumienia oraz szacunku dla każdego z naszych pacjentów,
  • połączenie profesjonalnej wiedzy naukowej, popartej dowodami, z doświadczeniem zbieranym na całym świecie przez wiele lat, aby nasz zespół doskonale wyszkolonych pracowników medycznych mógł zapewnić każdemu pacjentowi najlepsze z możliwych do osiągnięcia wyniki leczenia,
  • wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, który umożliwia monitorowanie efektów działań terapeutycznych i prewencyjnych w aspekcie ochrony środowiska w naszych ośrodkach, aby mieć pewność, że świadczone usługi nefrologiczne są na najwyższym poziomie przy racjonalnym ograniczaniu wpływu na środowisko,
  • stałe porównanie naszych praktyk z najlepszymi dostępnymi standardami dające solidne podstawy do tworzenia konkretnych rozwiązań dotyczących poprawy jakości naszego działania i ograniczania naszego wpływu na środowisko naturalne.

Zobowiązujemy się do:

  • nieustannego doskonalenia zawodowego, szkoleń i najnowocześniejszego sprzęt medycznego sprawiając, że zakłady lecznicze Diaverum należą do najlepszych wśród świadczących usługi nefrologiczne,
  • zapobiegania zanieczyszczeniom poprzez ciągłe analizowanie naszego oddziaływania środowiskowego, zgodności naszych działań z obwiązującymi przepisami prawa i innymi wymaganiami, do których spełnienia jesteśmy zobowiązani w związku z naszym oddziaływaniem na środowisko naturalne oraz kreowanie postaw proekologicznych,

Pracownicy firmy Diaverum świadczą holistyczną opiekę nefrologiczną, która uwzględnia fizyczne, emocjonalne oraz psychologiczne potrzeby pacjenta i sprawia, że każdy pacjent czuje się traktowany indywidualnie i z troską.

To szczególne podejście Diaverum oznacza lepszą opiekę nad pacjentem oraz świadczy o wysokiej jakość prowadzonego przez nas leczenia. Jesteśmy w stanie zapewnić pacjentom z przewlekłymi chorobami nerek doskonałą opiekę tworząc przyjazne miejsca w znakomicie działających zakładach leczniczych.

Zaakceptowano:  24.08.2020 r.
Dyrektor Naczelny Diaverum Polska
Ryszard Zając